ข้อมูลติดต่อ

น้ำพริกวศินี โดย กลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำหลังสวน
สำนักงานใหญ่: 43 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร 86150

แบบฟอร์มติดต่อ

UA-109224408-1